Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

O škole

Vloženo: 31.8.2015 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 17447x

Naše základní škola se nachází v okrajové čtvrti města Děčína - Březinách. 
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací a její součastí je také mateřská škola, obě školní jídelny a školní družina. Velkou výhodou pro žáky je velmi klidné, příjemné prostření a dostupnost.

Ve školním roce 2009/2010 byla dokončena realizace vize prvotního projektu úplné základní školy s 1. a 2. stupněm. 
Tento školní rok je již 29. rokem od zahájení její činnosti. Je evidováno 181 žáků.

Máme pěknou tělocvičnu a víceúčelové hřiště, které využívají nejen žáci školy, mateřská škola, ale i široká veřejnost - tělovýchovné jednoty a kluby. K výuce je nám k dispozici 13 učeben - z toho je 6 používáno jako odborných. Nejen prostorově, ale i vybavením převyšuje škola celorepublikový průměr. 
Školu modernizujeme i po stránce materiálního vybavení dle finančních možností novým nábytkem, audio-vizuálními přístroji, vybavením odborných učeben, kabinetů, tělocvičny. 

Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů využíváme ICT. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou, 2 počítačové učebny a multimediální učebnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety učebních pomůcek.

Ve spolupráci s rodičovskou veřejností využíváme sponzorských darů, které navyšují fondy na další vybavování školy.

Pro odpočinek je k dispozici od jara do podzimu školní zahrada a v učebnové časti stoly pro stolní tenis. V zimním období pro relaxaci o velké přestávce se využívá také tělocvična.
Pro výuku v přírodě budujeme tzv. zahradní učebnu, jejíž dokončení plánujeme v roce 2016.

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

Od 1. 9. 2013 vyučujeme podle novelizovaného vlastního ŠVP ZŠ s názvem 
ŠKOLA = ZÁKLAD ŽIVOTA.
Tento program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život.
Zaměření školy na ekologii a finanční gramotnost / se souhlasem rodičovské veřejnosti/ patří k její profilaci.