Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 17.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 38x
Od 18. 9. 2020 zavedlo MZ ČR povinnost nošení roušek ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku mají pouze děti a pedagogové v MŠ, žáci a pedagogové 1. stupně ZŠ, žáci a učitelé při výuce tělesné výchovy a hudební výchovy - více viz článek

Vloženo: 13.9.2020 | Autor: Josef Florián | Zobrazeno: 107x
Gumy, lana, vodní překážky, ručkování ....

Vloženo: 9.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 109x
Roušky budou povinné i ve školách, ve třídách však ne - od 10. 9. 2020 - více viz článek. Sledujte pravidelně stránky školy - informace ke COVID 19 budeme vždy aktualizovat.

Vloženo: 8.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 165x
Sdělení ředitelky - "Dne 23. 9. 2020 odstávka vody v Březinách" - více viz článek ...

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 154x
Školní družina ve školním roce 2020/2021 - do družiny budou přijímáni žáci pouze od 1. – 4. ročníku - ve školní družině budou oddělení tvořena žáky pouze jedné třídy (nebudou smíšená oddělení) - ranní družina bude probíhat od 6.00 – 8.00, v dělených dnech do 9.00, odpolední činnost ŠD končí v 16. 00 - vstup do družiny ráno: družina se bude otevírat v 6.00, 6. 15, 6. 30, 6. 45, 7. 00, 7.15 hodin - do družiny vstupují pouze žáci, rodiče do budovy nevstupují, pí vychovatelka nebo asistentka zkontroluje zdravotní stav žáka a dohlédne na provedení vstupní desinfekce - zájmové činnosti mohou při společných činnostech výjimečně tvořit žáci 1. + 2. ročníku a následně 3. + 4. ročníku - na obědy chodí žáci v doprovodu vychovatelky nebo asistentky pedagoga, časové termíny obědů pro jednotlivé ročníky obdrží od třídních učitelů/učitelek - sledujte od 1. 9. blog ŠD na stránkách školy, kde budou podávány rodičům nové informace

Vloženo: 4.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 306x

Vloženo: 31.8.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 165x
Vážení rodiče, ranní provoz školní družiny je stále od 6.00 - 8.00, v případě dělených hodin do 9.00. ZMĚNA nastává při vstupu do ŠD: - žákům se bude otevírat družina vždy v 6. 00, dále v 6.15, v 6. 30, v 6.45, v 7.00, naposledy pak v 7.15, - zákonným zástupcům a jiným osobám není vstup do budovy ŠD ani ZŠ povolen

Vloženo: 31.8.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 126x
Obědy lze objednávat (vybírat) i odhlásit každý den do 7:00 hodin. Od 2. 9. 2020 z důvodu omezeného pohybu cizích osob v prostoru školy rušíme možnost odběru oběda domů v 1. den nemoci a prodlužujeme dobu odhlášení na 7:00.

Vloženo: 31.8.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 115x
Vedoucí ŠJ důrazně upozorňuje na nutnost aktualizace přihlášení a odhlášení obědů, a to především v prvním školním týdnu. Zaplacené stravné je přihlášeno, ale ne všichni v tyto dny na oběd jdou.

Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 373x
Vyučovací týden/ část/ od 1. do 3. 9. 2020 – „Úvodní/ adaptační TÝDEN“ s využitím aktivit pro zlepšení komunikace a sociálního klima tříd / komunikační kruhy, krátké turistické vycházky s možností sportovních aktivit podle počasí, seznámení s rozvrhy, rozdání učebních pomůcek, …/ - více viz článek:

Vloženo: 30.8.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 214x
Vedení školy a všichni pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném prostředí, proto - dále viz článek:

Celkem: 421 článků