Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog ŠD

Vloženo: 27.11.2020 | Zobrazeno: 70x
Školní družina je otevřena od 30. 11. pro žáky 1. - 4. ročníku. Provoz je stejný od 6. 00 do 8.00, při děleném vyučování do 9.00, odpolední družina končí s vyučováním a probíhá do 16. 00 hodin. Ranní provoz pokračuje také stejným způsobem, tj. otevírá se v 6. 00, v 6. 15, v 6.30, v 6. 45, v 7.00 a v 7.15. Rodičům je nadále vstup do budovy zakázán. Děti vcházejí do budovy s rouškou na ústech a nose. Vyzvedává si je ve stanovený čas paní vychovatelka nebo asistentka. V družině v jednotlivých oddělení mohou být pouze žáci jedné třídy. Žáci se nesmí míchat. Děti budou chodit za každého počasí ven, proto je dostatečně dle počasí oblékejte i obouvejte. Podrobné informace dostanou žáci i zákonní zástupci od paní vychovatelky, ve třídách ještě obdrží informace od třídních učitelek.

Vloženo: 1.11.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 64x
Vážení rodiče, dle vyjádření MŠMT nebude v době uzavření škol z důvodu Covid 19 vybírána úplata za zájmové vzdělávání /ŠD/. Platba za říjen bude přesunuta na listopad, a pokud nepůjdou žáci do školy ani v listopadu, přesune se na prosinec a na konci roku budou platby zákonným zástupcům vyúčtovány.

Vloženo: 21.10.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 16x
Na měsíc říjen jsme si naplánovali práci s přírodním materiálem. V rámci vycházek jsme si společně nasbírali barevné listy, šípky, kaštany, větvičky, šišky ... a každá třída školní družiny vyráběla na téma "Podzimní království".

Vloženo: 15.10.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 39x
Přivítání prvňáčků je naše každoroční společná akce, kterou pořádáme vždy na konci září. Letos se jí zúčastnily pouze děti 1. a 2. třídy - vzhledem k nařízení.

Vloženo: 30.9.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 31x
Vítám Vás všechny do nového školního roku. Tento rok bude trochu jiný oproti minulým, protože každý ročník má svou třídu a nemůžeme dělat tradiční celodružinové akce všichni společně. To ovšem neznamená, že společné akce/ projekty nebudou - budou, ale každá třída si je udělá sama a společně je pak budem vystavovat.

Vloženo: 23.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 315x
Sdělení ředitelky školy - škola nebude vyhlašovat na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno, bude běžný provoz podle nastavených pravidel od 1. 9. 2020.

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 212x
Školní družina ve školním roce 2020/2021 - do družiny budou přijímáni žáci pouze od 1. – 4. ročníku - ve školní družině budou oddělení tvořena žáky pouze jedné třídy (nebudou smíšená oddělení) - ranní družina bude probíhat od 6.00 – 8.00, v dělených dnech do 9.00, odpolední činnost ŠD končí v 16. 00 - vstup do družiny ráno: družina se bude otevírat v 6.00, 6. 15, 6. 30, 6. 45, 7. 00, 7.15 hodin - do družiny vstupují pouze žáci, rodiče do budovy nevstupují, pí vychovatelka nebo asistentka zkontroluje zdravotní stav žáka a dohlédne na provedení vstupní desinfekce - zájmové činnosti mohou při společných činnostech výjimečně tvořit žáci 1. + 2. ročníku a následně 3. + 4. ročníku - na obědy chodí žáci v doprovodu vychovatelky nebo asistentky pedagoga, časové termíny obědů pro jednotlivé ročníky obdrží od třídních učitelů/učitelek - sledujte od 1. 9. blog ŠD na stránkách školy, kde budou podávány rodičům nové informace

Vloženo: 31.8.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 227x
Vážení rodiče, ranní provoz školní družiny je stále od 6.00 - 8.00, v případě dělených hodin do 9.00. ZMĚNA nastává při vstupu do ŠD: - žákům se bude otevírat družina vždy v 6. 00, dále v 6.15, v 6. 30, v 6.45, v 7.00, naposledy pak v 7.15, - zákonným zástupcům a jiným osobám není vstup do budovy ŠD ani ZŠ povolen

Vloženo: 24.7.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 104x
Z důvodu odhlášení přihlášených dětí zákonnými zástupci na poslední týden v době od 27. 7. - 31. 7. 2020 nebude naše ŠD v této době v provozu. Informace: rusova@zsbreziny.cz, tel. 731495233

Vloženo: 25.6.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 157x
ŠD při Základní škole a Mateřské škole Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace má pro přihlášené děti otevřeno po dobu měsíce července od 6. 00 - 16. 00. Kontakt: 775 856 973. Děti se scházejí nejpozději do 8.00. Přinesou si s sebou přezůvky. Přihlášené děti mají zaplacené obědy ve školní jídelně Sládkova do 24. 7. (pak již ŠJ nevaří) a děti si musí nosit svačiny. Obědy se vydávají v jídelně od 11.00 - 13. 00. Tel.č. 412 516 745. Naše družina je v měsíci srpnu uzavřena. Provoz zajišťuje ŠD při Základní škole v Želenicích.

Celkem: 172 článků