Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog ŠD

Vloženo: 21.10.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 5x
Na měsíc říjen jsme si naplánovali práci s přírodním materiálem. V rámci vycházek jsme si společně nasbírali barevné listy, šípky, kaštany, větvičky, šišky ... a každá třáda školní družiny vyráběla na téma "Podzimní království".

Vloženo: 15.10.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 24x
Přivítání prvňáčků je naše každoroční společná akce, kterou pořádáme vždy na konci září. Letos se jí zúčastnily pouze děti 1. a 2. třídy - vzhledem k nařízení.

Vloženo: 30.9.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 18x
Vítám Vás všechny do nového školního roku. Tento rok bude trochu jiný oproti minulým, protože každý ročník má svou třídu a nemůžeme dělat tradiční celodružinové akce všichni společně. To ovšem neznamená, že společné akce/ projekty nebudou - budou, ale každá třída si je udělá sama a společně je pak budem vystavovat.

Vloženo: 23.9.2020 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 205x
Sdělení ředitelky školy - škola nebude vyhlašovat na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno, bude běžný provoz podle nastavených pravidel od 1. 9. 2020.

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 190x
Školní družina ve školním roce 2020/2021 - do družiny budou přijímáni žáci pouze od 1. – 4. ročníku - ve školní družině budou oddělení tvořena žáky pouze jedné třídy (nebudou smíšená oddělení) - ranní družina bude probíhat od 6.00 – 8.00, v dělených dnech do 9.00, odpolední činnost ŠD končí v 16. 00 - vstup do družiny ráno: družina se bude otevírat v 6.00, 6. 15, 6. 30, 6. 45, 7. 00, 7.15 hodin - do družiny vstupují pouze žáci, rodiče do budovy nevstupují, pí vychovatelka nebo asistentka zkontroluje zdravotní stav žáka a dohlédne na provedení vstupní desinfekce - zájmové činnosti mohou při společných činnostech výjimečně tvořit žáci 1. + 2. ročníku a následně 3. + 4. ročníku - na obědy chodí žáci v doprovodu vychovatelky nebo asistentky pedagoga, časové termíny obědů pro jednotlivé ročníky obdrží od třídních učitelů/učitelek - sledujte od 1. 9. blog ŠD na stránkách školy, kde budou podávány rodičům nové informace

Vloženo: 31.8.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 207x
Vážení rodiče, ranní provoz školní družiny je stále od 6.00 - 8.00, v případě dělených hodin do 9.00. ZMĚNA nastává při vstupu do ŠD: - žákům se bude otevírat družina vždy v 6. 00, dále v 6.15, v 6. 30, v 6.45, v 7.00, naposledy pak v 7.15, - zákonným zástupcům a jiným osobám není vstup do budovy ŠD ani ZŠ povolen

Vloženo: 24.7.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 90x
Z důvodu odhlášení přihlášených dětí zákonnými zástupci na poslední týden v době od 27. 7. - 31. 7. 2020 nebude naše ŠD v této době v provozu. Informace: rusova@zsbreziny.cz, tel. 731495233

Vloženo: 25.6.2020 | Autor: Lenka Rusová | Zobrazeno: 141x
ŠD při Základní škole a Mateřské škole Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace má pro přihlášené děti otevřeno po dobu měsíce července od 6. 00 - 16. 00. Kontakt: 775 856 973. Děti se scházejí nejpozději do 8.00. Přinesou si s sebou přezůvky. Přihlášené děti mají zaplacené obědy ve školní jídelně Sládkova do 24. 7. (pak již ŠJ nevaří) a děti si musí nosit svačiny. Obědy se vydávají v jídelně od 11.00 - 13. 00. Tel.č. 412 516 745. Naše družina je v měsíci srpnu uzavřena. Provoz zajišťuje ŠD při Základní škole v Želenicích.

Vloženo: 31.3.2020 | Autor: Lenka Rusová
Vážení rodiče, pokud je Vaše dítě přihlášeno do družiny a platíte poplatek měsíčně trvalým příkazem, můžete po dobu uzavření školy platby pozastavit. Rovněž ti co platí poplatek hotově, za duben zatím poplatek nehradí. Apeluji však na všechny zákonné zástupce, aby sledovali vývoj Koronavirové karantény. Jakmile se školy otevřou, žádám Vás, abyste ihned poplatek za družinu uhradili. Děkuji. L. Rusová

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: Renata Vlasáková | Zobrazeno: 43x
Na březen jsme pro děti připravili soutěž s názvem Ptačí pitný režim. Je to soutěž, kterou vyhlásily České vodovody pro děti ze školních družin a my jsme se přihlásili.

Celkem: 170 článků