Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

3. etapa DP

Vloženo: 30.3.2020 | Autor: Ivana Poulová | Zobrazeno: 62x

Vážení rodiče,
 
do mailu vkládám 3. etapu domácí přípravy, která je nově předána do komunikačního kanálu Komens v Bakalářích. Současně prosím všechny zákonné zástupce, kteří mi dosud neposlali zprávu do Komens, aby tak učinili.
Práce, které jsou určeny k odevzdání, budou vypracovány na volném listu papíru. Sešity děti potřebují, pracují do nich. Termín odevzdání bude v příštím týdnu, včas upřesním.
Neváhejte mě kontaktovat, pokud si s něčím nevíte rady, prostřednictvím e mailu, Komens či mobilu.
Přeji Vám i dětem krásné jarní dny :-)
 
I. Poulová

Domácí příprava 3. etapa 1. 4. 2020

Prvouka:

Už víme, že svět kolem nás se skládá z přírody (živé a neživé) a lidských výtvorů (výrobků).

Pojďme navázat.

Lidské výtvory uč. 25- pozorně si přečti text

Zapiš si do sešitu na PRV:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidské výtvory

Příroda nám poskytuje živé i neživé přírodniny.

Živé přírodniny: houby, rostliny, živočichové

Neživé přírodniny: horniny, nerosty, voda, vzduch, půda, světlo a teplo ze Slunce.

Tyto přírodniny člověk zpracuje na suroviny (dřevo, mouka, mléko, zlaté pruty)

Ze surovin člověk vyrobí hotový výrobek.

Přírodniny – suroviny – výrobek

Ovce                 -     vlna           - pletená čepice

Strom               -     dřevo         - stůl

Vymysli další 3 příklady Přírodniny – suroviny – výrobek a zapiš do sešitu.

Úkol:

Během vycházky do okolí školy zapiš do sešitu vše, co uvidíš. Roztřiď a zapiš do tabulky, co kam patří.

Živá příroda

Neživá příroda

Lidské výtvory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující práce je určena k odevzdání na list papíru:

Roztřiď do tabulky názvy přírodnin, surovin a výrobků. Dokážeš vymyslet další? Zapiš je také.

Pšenice, prase, maso, kráva, jogurt, mléko, chléb, dřevo, mouka, kniha, strom, salám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod tabulku na list k odevzdání nakresli tyto předměty a každý popiš příslušným slovem PŘÍRODNINA nebo SUROVINA nebo VÝROBEK:

Svetr, rohlík, mouka, sýr, židle, klubko vlny, kámen, strom

Termín odevzdání oznámímJ

 

Matematika

Pro zopakování písemného sčítání a odčítání si klikni na tento odkaz a pozorně procvičuj.

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM

Do M- Š procvičuj sám uč. 66 / 1, 2, 3

  1. 67/ 4, 5, 6, 7
  2. 68/ 1, 2, 3, 4

M- geometrie

Zopakuj si učivo o přímce, polopřímce a úsečce Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=MThX0sMP2rk

A také zde Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=EH-DphnTfrE

Pokud si vše pamatuješ, tak jsi ŠIKULKA J

Práce na volný list k odevzdání:

Zapiš jako písemné sčítání a odčítání (pod sebou):


457 + 154

333 – 194

501 + 299

503 - 394

125 + 95

500 – 455

209 + 101

900 - 450


Termín odevzdání sdělím J

 

Český jazyk

Už umíš zpaměti vyjmenovaná slova po V? Vezmi si papír a bez použití učebnice je správně zapiš. Nepodváděj sám sebe, pokud si nevzpomeneš, znovu si je opakuj a pak zpaměti zapiš. J

Z vyjmenovaných slov po V vyber podstatná jména a slovesa a roztřiď do tabulky: ( překresli do ČJ - Š)

Podstatná jména

Slovesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Uč. 86/8 Procvič si slova s předponou vy, vý

Vyber slova, kde můžeš vytvořit slovo příbuzné pomocí předpony vy a zapiš je. Příklad:

Modelovat – vymodelovat (u všech to jistě nejde, viď?)

Vymysli 5 dalších jiných příkladů.

Do sešitu ČJ – Š 86/ 9 – zadání pod textem Řekni souvětí …nedělej, pouze zapiš slova a vysvětli

Práce na list papíru k odevzdání:

Uč.87/ 10

Termín odevzdání upřesním J

 

Angličtina : práce k odevzdání na list papíru

Poslechni si písničku zde Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Na volný list papíru nakresli a anglickým názvem popiš zvířátka vystupující v písničce. Dovedl bys nakreslit a pojmenovat 3 další jin