Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Domácí příprava 1. 4. - 7. 4.

Vloženo: 31.3.2020 | Autor: Lenka Kalivodová | Zobrazeno: 59x

Dobrý den Vážení rodiče,

Velmi děkuji Vám všem, kteří jste mi již zaslali foto stránek 26, 28 a 30 z ČJ a 52 z PRV. Pokud jste ještě foto neposlali, prosím nezapomeňte je včas odeslat. Prosím o zaslání fota úkolů z matematiky - příklady ve školním sešitě. Opět Vás prosím, plňte s dětmi úkoly tak, jak je zadávám. Některé pracovní listy obsahují více úkolů a já je dětem dávám postupně. Někteří je však máte hotové a odevzdané dříve a pak je při plnění úkolů ze zadání hledáte. Pokud chtějí děti pracovat více, využijte jiný způsob procvičování učiva, především práci na PC. Vypracované pracovní listy budu vybírat ve středu 1. dubna zase od 10:00 do 11.00 hodin. Děti budou odevzdávat: z ČJ – PL ke slabikáři str: 29; M  - PL barevné počítání, příklady v tabulkách, sloupečky 31 – 36 a kdo ještě neodevzdal - PL str. 27, 28, 29 a 32; PRV – PL Jaro. Tento PL mají opět některé děti již odevzdaný. Do dalšího týdne Vám rodičům přeji mnoho pochopení a trpělivosti při práci s dětmi. Dětem přeji úspěch a chuť do plnění dalších úkolů.

Na blogu školy je pro Vás rodiče návod na stažení aplikace COMENS do mobilních telefonů.

Tř. uč. L. Kalivodová

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA NA TÝDEN 1. – 7. DUBNA 2020.

                                               

ČESKÝ JAZYK

 

STŘEDA 1. 4.

ČT: SLABIKÁŘ str. 32 - 35

a/ zopakuj si čtení písmene V, v – slabiky a slova

b/ čti celý text na str. 32 a 33.

 

ÚKOLY:

a/ str. 33/ modrý: odpovědi namaluj, kdo umí, může i napsat

b/ str. 34/ sv. modrý – s maminkou přečti báseň a zakroužkuj v ní všechna písmena V, v

c/ str. 34/ červený – ústně, pak na připravený PL namaluj tři věty podle vlastního výběru

d/ str. 34/ zelený – splň podle pokynu

e/ str. 35/ oba úkoly podle pokynů v učebnici

FOTO – str. 34

 

PSANÍ: písanka 2 - nácvik a psaní písmene P

a/ nácvik na volný list

b/ psaní do písanky str. 9

 

 

ČTVRTEK 2. 4.

ČT: SLABIKÁŘ str. 36 – 37 hláska a písmeno R, r

a/ prohlédni si celou stranu a sleduj všechny tvary písmena R

b/ vymýšlej slova s písmenem R na začátku i uprostřed slova

c/ báseň k předčítání – přečte rodič; označ v básni všechna písmena r a vedle básně zapiš jejich počet

d/ prohlédni si obrázky pod lampiony a pojmenuj je; pokud ve slově vyslovíš hlásku R, napiš písmenko pod obrázek

e/ čti tiskací i psací slabiky

f/ čti text na str. 36, 37 (str. 37 – všechny obrázky za větou Je tu….. jsou věci v tombole)

Prosím rodiče o vysvětlení slova TOMBOLA

g/ vypravuj, co jsi přečetl

 

ÚKOLY:

a/ str. 36/ oba úkoly podle pokynu v učebnici

b/ str. 37/všechny úkoly podle pokynu v učebnici

FOTO – str. 37

 

 

PSANÍ: písanka 2 - nácvik a psaní písmene L

a/ nácvik na volný list

b/ psaní do písanky str. 10

 

 

PÁTEK 3. 4.

ČT: SLABIKÁŘ str. 36 – 38: procvičování nového písmenka R, r

a/ opakuj čtení na str. 36, 37

b/ pokračuj ve čtení na str. 38

 

ÚKOLY:

a/ str.38/červený, žlutý -  podle pokynu v učebnici

b/ práce s textem str. 36 – 38: odpověz na otázky na připraveném PL; odpovědi piš velkými tiskacími písmeny

str. 22

PSANÍ: písanka 2 - nácvik a psaní písmene T

a/ nácvik na volný list

b/ psaní do písanky str. 11

 

 

PONDĚLÍ 6. 4.

ČT: SLABIKÁŘ str. 39: procvičování nového písmenka R, r – komiks

a/ přečti si komiks, co je to komiks – povídej si s maminkou, babičkou,

b/ najdi, pokud máš možnost v časopisu nějaký jiný komiks (třeba ČTYŘLÍSTEK, postavičky známe z matematiky)

c/ na upevnění nového písmenka opakuj čtení na str. 36 – 37, procvičuj plynulé čtení, nezapomeň se na začátku každé věty nadýchnout, nový nádech je i tam, kde je ve větě čárka za slovem

 

ÚKOLY:

a/ str.39/ modrý – podle pokynu v učebnici

 

PSANÍ: písanka 2 - nácvik a psaní písmene I

a/ nácvik na volný list

b/ psaní do písanky str. 12

 

 

ÚTERÝ 7. 4.

ČT: SLABIKÁŘ str. 40: nácvik čtení dvojhlásek au, ou

a/ báseň k předčítání – čte maminka, spolu několikrát vyslovujte slova s ou, au v básni

b/ čti ou, au ve všech čtyřech tvarech

c/ čti slabiky tiskací i psací

d/ čti text na str. 40

 

ÚKOLY:

a/ vyznač v básni dvojhlásky ou, au

b/ str. 40/ žlutý

c/ str. 41/ zelený, modrý, červený – podle pokynů v učebnici

FOTO – str. 41

 

PSANÍ: písanka 2 - nácvik a psaní písmene d

a/ nácvik na volný list

b/ psaní do písanky str. 13

 

MATEMATIKA

 

STŘEDA 1. 4.

a/ procvičuj +, - 0-10: PL 39/ úkoly 6 – 14

b/ PL slovní úlohy 2 – 62/ 3, 4

c/ PC – ŠKOLÁKOV – úkoly podle vlastního výběru

 

ČTVRTEK 2. 4.

a/ sloupečky 37, 38

b/ PS str. 22 – POŘADÍ: zapamatuj si text v červeném rámečku, popros o přečtení nějakého čtenáře

c/ pojmenuj obrázky nad rámečkem a říkej: co je první, poslední, druhé, třetí apod.; kolikátý je míč, míša…

d/ str. 22/ 1 – 4

e/ ŠS – přelož stránku v sešitě na dvě poloviny

do první opiš 1. 2. a 3. sloupeček

do druhého opiš 4. 5. a 6. sloupeček

příklady vypočítej

FOTO – PS str. 22

 

PÁTEK 3. 4. procvičování POŘADÍ

a/ str. 23/ úkoly 1 – 5, u 2. úkolu zapiš pořadí červených knih pod knihy

b/ str. 23/ barevné příklady

FOTO – PS str. 23

 

PONDĚLÍ 6. 4.

a/ sloupečky 39, 40

b/ PL slovní úlohy 3 – str. 63/ 1, 2, 3

 

ÚTERÝ 7. 4.

a/ sloupečky 41, 42

b/ OPAKOVÁNÍ PS str. 25/ 1- 4

c/ str. 24 – zkus podle návodu vyrobit rámeček a pokud se ti to podaří, pošli FOTO

FOTO – PS str. 25

 

 

PRVOUKA – 1. 4. až 7.4.

 

a/ zopakuj si, kdy začíná Jaro

b/  květiny na jaře – zapamatuj si text v rámečku

c/ učebnice Velikonoce str 45. – PL, zapamatuj si, co je v rámečku; v kalendáři zjisti, kdy jsou Velikonoce, zapiš do PL

d/  pozorujte klíčení a růst rostliny:

  1. připrav si semena hrachu (nebo fazole, čočky)
  2. do misky vlož navlhčené ubrousky (vatu) a na ně polož semena
  3. pravidelně vlhči a vyměňuj podklad
  4. až bude mít klíček a ten povyroste, přesaď rostlinky do květináčku a dál se o ně starej
  5. pozoruj, jak rostlinky rostou
  6. až přijdeme do školy, zhodnotíme, jak se rostlinám dařilo

e/  vypracuj PL – 39/1,2