Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní jídelna

Vloženo: 19.10.2015 | Zobrazeno: 6516x

Aktualizace k odhlašování a přihlašování obědů - 1. 9. 2018

 

Strávník se přihlásí na Externí odkazwww.strava.cz

Jídelna:  5970

Uživatel: jmeno.prijmeni  (vše malá písmena, bez mezer, háčků a čárek. Mezi jménem a příjmením tečka)

Heslo: evidenční číslo strávníka – lze zjistit u vedoucí stravování nebo na dokladu o zaplacení (po přihlášení lze změnit heslo podle vašich požadavků)

Přihlásit

Objednávky: kliknutím na příslušný čtvereček volím oběd 2, popřípadě odhlásím (musí zmizet zelená fajfka)

Odeslat (odesláním uložím)

Ukončit

 

  • Obědy lze objednávat (vybírat) vždy do čtvrtka do 14 hodin předešlého týdne
  • Obědy lze odhlásit do 15 hodin předešlého (pracovního) dne. Pokud si strávník nestihne oběd odhlásit, může si ho, v případě nemoci, vyzvednout (ale pouze první den)
  • Momentálně nelze po odhlášení oběda ve čtvrtek po 14 hodině zpětně oběd přihlásit. Pokud se stane, že plánovaná návštěva lékaře nebo dovolená odpadne, můžete si obědy nahlásit do 15 hodin předešlého dne telefonicky u vedoucí stravování na tel. 775866757, lze však objednat pouze oběd č.1!
  • Na vyřešení tohoto problému se intenzivně pracuje a během příštího školního roku by již mělo být možné si odhlášený oběd opětovně přihlásit (samozřejmě nejdéle do 15 hodin předešlého dne a pouze oběd č.1)

V případě problémů s přihlašováním obědů, nebo pro jakékoliv informace ohledně stravování, se obraťte na vedoucí stravování pí. Skalickou na telefon 775866757

 

 

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce strávníků a strávníky v naší školní jídelně

 

Všichni strávníci při prvním přihlášení obdrží bezkontaktní čip na celou dobu využívání stravovacích služeb, tzn., že strávník nebude čip vracet k 30. 6., ale ponechá si ho po celou dobu školní docházky nebo dokud bude docházet na obědy.

Tento čip mu bude zapůjčen po složení vratné kauce 115 Kč u vedoucí ŠJ paní Skalické, kauce bude vrácena zpět při vrácení nepoškozeného čipu.

 

Každý strávník obdrží své heslo pro přihlášení do stravovacího systému – Externí odkazwww.strava.cz, který slouží k elektronickému:

objednání stravy/ k volbě ze dvou jídel ÚT, ST, ČT, PÁ/

odhlášení stravy

nabídce jídelníčku

kontrole plateb

kontrole odebrané stravy

Výhodou tohoto systému je, že strávníci nebudou muset chodit do jídelny:

- přihlašovat vybraná jídla, tak budou moci zvolit do ČT/čtvrtka/ předcházejícího týdne, a to do 14. hodiny

- v případě nepřítomnosti žáka je možné i oběd odhlásit, a to do 15. hodiny předcházejícího dne.

Pro volbu jídla bude možné pro žáky 4. – 9. ročníku volit variantu po internetu/ ti, kteří nemají doma internet, budou moci toto učinit ve škole.

Žáci 1. – 3. ročníku, kteří mají doma internet, mohou volit společně s rodiči, pro ty, kteří internet doma nemají, zůstane stávající systém zápisu zvoleného jídla ve školní družině

Každý žák, který má přeplatky na svém školním účtu v programu Externí odkazwww.strava.cz, si může z dané částky "zaplatit" obědy v dalším měsíci tím, že si je přihlásí zaškrtnutím.

Nesmí však zapomenout si zkontrolovat, zda za daný měsíc nějaký den "nepřeskočil", zejména v pondělí, kdy se oběd nevolí, aby mu peníze vyšly.

Opakuji - obecně:

- oběd lze volit vždy do čtvrtka / do 14 hodin
- oběd lze odhlásit do 15 hodin předešlého dne

Strávník je povinen prokázat se při odebrání stravy identifikačním čipem.

/V případě zapomenutí čipu strávník o jídlo nepřijde, ale je nutné toto nahlásit v kanceláři vedoucí ŠJ – nemělo by to být však časté, „březinští“ žáci si při opakovaném zapomenutí budou muset pro čip dojít domů./

Bankovní spojení: 107-6208130207/0100

Případné další informace na tel. č.: 775 866 757 - Anna bruderová, veducí ŠJ