Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Naše školní družina

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 11127x

Naše školní družina  je  nedílnou součástí ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o..

Je umístěna v bočním traktu společně s učebnami 1. + 2. ročníku, tělocvičnou, šatnami a učebnou praktických činností, s vedlejším vstupem. Ke škole patří sportovní hřiště, které je ŠD k dispozici. Vychovatelky využívají i dětská hřiště v okolí školy.

Kontakt:  775 856 973, sdbreziny@seznam.cz

V družině pracují 3 vychovatelky:

-          Mgr. Renata Vlasáková

-          Zdeňka Bielavská

-          Jana Semirádová

odpovědný pracovník za ŠD Mgr. Lenka Rusová.

Vychovatelky přebírají plnou odpovědnost za děti před a po vyučování, vychovávají děti a pečují o ně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou přístupny připomínkám, nápadům a kritikám svého okolí, rády přijmou  i  kladné hodnocení své práce s dětmi.

Družina není čekárna na příchod rodičů

Ve 3 odděleních ŠD tráví  děti naší školy volný čas před a po vyučování. Vzhledem k tomu, že některé pobývají ve škole a ŠD dost velkou část dne,  připravují  jim vychovatelky  co nejpříjemnější prostředí,  hry a zábavu, zároveň je při hrách i zábavě vzdělávají, doplňují a procvičují  učivo ze školy formami, které dětem nepřipomínají učení ve škole. V náplni činností ve ŠD nechybí četba na pokračování po obědě ani malování, kreslení, písničky, tanec, pohybové, závodivé hry nebo třeba výroba keramiky. Stolní společenské hry a stavebnice rozvíjí kladné charakterové vlastnosti dětí, podporují jejich logické myšlení. Každodenní činnosti zpestřují vychovatelky dětem čas od času celodružinovými soutěžemi, výlety, návštěvou výstavy terarijních zvířat či sportovním utkáním s jinou školou. Nezapomínají na každodenní pobyty dětí venku, kde děti aktivně relaxují při organizovaných nebo volných činnostech (míče, švihadla, lana, skákací gumy, obruče, líný tenis, průlezky…). Vychovatelky dbají na bezpečnost dětí při všech činnostech ve ŠD,  na vycházkách a na hřišti. 

ŠVP (školský vzdělávací program) pro ŠD, je součástí ŠVP školy.

 

Družina má být partnerem školy a rodiny. Vzdělávacími cíli ŠVP jsou úkoly školy, výchovnými pak to, čeho chceme dosáhnout u nás ve ŠD. Pomáháme dětem překonávat jejich handicapy. Nemyslíme tím zdravotní, ale např. přílišný ostych, problémy s vyjadřováním před ostatními dětmi i dospělými. Rozvíjíme u nich osobní a sociální kompetence. Zní to strojeně, ale to všechno je to, o čem si s dětmi povídáme v průběhu celého dne. Konkrétní činnosti ve ŠD navazují na práci učitelky ve škole. ŠVP  pro ŠD není obsáhlý. Popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence, průřezová témata- pouze na několika stránkách. Každý bod ale otevírá pro vychovatelku široký prostor. Záleží jen na ní, co si pod tím představí a jak vštěpuje klíčové kompetence dětem, aniž to ony tuší. Vedeme děti k tomu, aby se v životě dokázaly uplatnit, získávaly zdravé sebevědomí, pomáhaly druhým, byly ohleduplné, kamarádské, přátelské. Ve školní družině se učí stolovat, udržovat pořádek v šatně, v prostorách ŠD, šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Ani  sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky  a  používání   „kouzelných“ slovíček ve ŠD nechybí. Všechny tyto body  vycházejí ze ŠVP nebo chcete – li, jsou to klíčové kompetence, převedené do konkrétní podoby.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.