Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Personální složení

Vloženo: 1.2.2020

ORGANIZAČNÍ  SCHÉMA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – školní rok 2019/2020

 

Ředitelka školy:                                      Mgr. Věra Floriánová

Zástupkyně ředitelky školy,

výchovná a kariérová poradkyně:         Mgr. Lenka Rusová

/kancelář č. 114/

 

Třídní učitelky/učitelé + předměty:

 

Mgr. Lenka Kalivodová

I.– ČJ, M, PRV, HV, VV, PČ – VV                                                

Mgr. Dana Jandačová

II.– ČJ, M, PRV, PČ IV. – M                                                         

Mgr. Ivana Poulová

III. – ČJ, AJ, M, PRV, VV  IV. – AJ

Mgr. Lenka Rusová                                                          

IV.– ČJ, PŘ                                                                                             

Mgr. Jitka Charvátová

V.– ČJ, M, PŘ IV. – V. – TVd VI. – IX.– TVd                                           

Tomáš Císař 

VI. + VII. – M VIII. + IX. – CH, P VI. + VIII. – PČT  VII. – VO               

Mgr. Josef Florián

VI.– IX. – TV VI. – IX. – Z VIII. – P VI. – IX. – PČP                                 

Mgr. Lucie Hulbachová

V:– IX. - AJ VIII. + IX. – D                                                                               

Mgr. Iva Hasnedlová

IX.– M, F, VV, PČT VI. – VV VII. – F VV, PČT VIII. – M, F                      

 

Učitelky a učitelé bez třídnictví:

Mgr. Věra Floriánová – IV. + V. – VL, PPC VI. – FG

Mgr. Helena Šparlinková – IX. – ČJ VII. – IX. – NJ

Ing. Šárka Rousková – VI. – VII. – P VI. + VII. – EKO

Mgr. Radka Kotoučová - VI. - VIII. - ČJ VI., VIII., IX. - VO VIII. - IX. - VZ VI., VII. - D   

Mgr. Aneta Svobodová – I. + II. – AJ VIII. – VV

Mgr. Jana Štrbová – VIII. + IX. – HV III. + IV. – Fl

Bc. Dagmar Švarcrová, DiS. –  II. + III. – HV VI. + VIII. – HV V.– VV VI. – VIII. – PPC

Bc. Olena Stínilová – II. – V. – PČP

 

Koordinátoři:

Mgr. Lucie Hulbachová – ŠVP, zahraniční projekty

Mgr. Jitka Charvátová – ŠVP

Mgr. Josef Florián – ŠMP

Ing. Šárka Rousková – Ekologie

Mgr. Věra Floriánová – ICT

 

Inkluzivní tým:

Mgr. Monika Zemancová – školní psycholog

Mgr. Aneta Svobodová – koordinátor Inkluze/speciální pedagog

Mgr. Lenka Rusová – výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Josef Florián – školní metodik prevence

Bc. Dagmar Švarcrová, DiS. – asistent pedagoga

Iva Kejlová – asistent pedagoga

Karolína Parasková – asistent pedagoga

Mgr. Libuše Neumanová – asistent pedagoga

Jana Semirádová – asistentka pedagoga

Bc. Olena Stínilová – asistent pedagoga

Bc. Henriett Kalvas – asistent pedagoga

Petra Smýkalová – školní asistent

 

Školní družina:

Mgr. Renata Vlasáková – vychovatelka

Zdeňka Bielavská – vychovatelka

Mgr. Libuše Neumanová – vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci:

Mgr. Jan Krejčí + fi VITALEX – správce sítě + www 

Květa Kořená – ekonomka

Blanka Kudrnáčová – ref. práce a mzdy

Jiří Ruml – školník                   

Jana Charvátová, Petra Koudelková – uklízečky

Ing. Miroslava Skalická – vedoucí ŠJ

Dana Kuchařová, Hana Rabová – kuchařky

správce hřiště – externí sezonní pracovník

 

V Děčíně 1. 2. 2020

Mgr. Věra Floriánová - ředitelka