Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada

Vloženo: 30.9.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 657x

Složení školské rady pro období 2021 – 2024

 

Na základě voleb ze dne 22. 6. 2021 byly zvoleny:

 1. za zákonné zástupce žáků

Yveta Černohorská a Iveta Pavlíková

 

 1. za pedagogické pracovníky

Mgr. Lenka Kalivodová a Mgr. Zuzana Koštířová

 

 1. za zřizovatele

Alena Smutná a Soňa Kapicová

 

Po skončení mandátu paní Yvety Černohorské byla dne 10. 10. 2022 v doplňujících volbách za zákonné zástupce žáků zvolena paní Eva Janusová.

 

 

Základní úkoly školské rady

 

Školská rada plní úkoly podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 1. Schvaluje:
 • výroční zprávu o činnosti školy
 • školní řád a navrhuje jeho změny
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na ZŠ
 1. Projednává:
 • návrh rozpočtu školy na další školní rok
 • inspekční zprávy České školní inspekce a jiné
 1. Vyjadřuje se:
 • k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • k návrhu ŠVP a k jeho následnému uskutečňování
 1. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 2. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce.  Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.