Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Mezinárodní program EKOŠKOLA

Zobrazeno: 2685x
„Ekoškola pomáhá žákům stát se aktivními občany v jejich vlastní škole. Školám přináší zlepšené životní prostředí a finanční úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola rozvíjí motivaci a schopnosti žáků měnit náš svět“.

https://ekoskola.cz

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky,  zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní oceněnífinanční úspory a další výhody.

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

1. krok: EKOTÝM

Ekotým je "hybatelem" všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. 

2. krok: ANALÝZA

Škola „od sklepa po půdu“ - analyzujme, jaké jsou silné a slabé stránky školy a jejich dopad na životní prostředí. 

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ   

Vychází z naší Analýzy.

4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ  

Pravidelně zjišťujme, jak se nám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu činností. Zaznamenávejme svůj pokrok, plánujme další postup a reagujme na nové situace.

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE          

Ve výuce se seznamujme s tématy, kterými se zabýváme v Analýze, Plánu činností a dalších krocích

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE          

Informujme o tom, čemu se věnujeme, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. Komunikujme nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. 

7. krok: EKOKODEX

Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad.