Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vnitřní řád ŠJ

Vloženo: 30.4.2021 | Zobrazeno: 3215x

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Výdej obědů probíhá od 11.45 do 14.00 hodin. 

Kontakt: od 1. 5. 2021 - Marcela Mládková - 775866757, sjbreziny@seznam.cz

 

1.       Pracovní doba školní jídelny – pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin.

Provoz se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších změn a předpisů. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

2.       Strávníci mají na výběr 2 druhy jídel – úterý až pátek, v pondělí jeden druh. Objednávky a odhlášky obědů musí být uzavřeny nejpozději do 15ti hodin předchozího dne a volba jídla na celý příští týden do čtvrtka 14ti hodin předchozího týdne, a to na www.strava.cz.

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu, se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

3.       Obědy do přinesených jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nemoci žáka, a to pouze první den jeho nemoci. Výdej pro nemocné strávníky do jídlonosičů je možný pouze od 11:15 do 11:45 hodin. Další obědy v době nemoci musí být odhlášeny. V opačném případě bude školní jídelna vyžadovat i úhradu provozních nákladů na přípravu daného jídla v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb..

Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny (ovoce, dezert ap.). Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. 

4.       Platba stravného je možná v hotovosti nebo bankovním převodem na č. ú.: 107-6208130204/0100 + VS rodné číslo bez lomítka.

Platba stravného v hotovosti na další kalendářní měsíc probíhá vždy v předem ohlášeném dnu/ okolo 20. dne předcházejícího měsíce/ v době od 7:30 do 8:00 a 12:30 do 15:15 hodin/. Bezhotovostní platba musí být na účtu školy do 20. dne předcházejícího měsíce. Pokud nebude částka z jakýchkoli důvodů uhrazena, nebude strávníkovi vydáno jídlo.

Přeplatky za odhlášené obědy se v daném měsíci nevracejí, částka je automaticky převedena do dalšího kalendářního měsíce. Přeplatky za stravné se vrací hotově nebo na BÚ strávníka  - 2x ročně/vždy v pololetí/. Změnu účtu strávníka je nutné nahlásit vedoucí ŠJ.

5.       Cena oběda:

1. kategorie = 7 – 10 let                               21 Kč              měsíčně cca 462 Kč

2. kategorie = 11 – 14 let                             23 Kč                                    506 Kč

Dorost = 15 – více let                                  25 Kč                                    550 Kč

 

Strávníci, kteří navštěvují současně ŠD, mají platbu navýšeni o 100 Kč = školné.

 

6.       V jídelně je nainstalován elektronický systém objednávání a výdeje obědů. Každý nově přihlášený strávník si u vedoucí ŠJ zakoupí elektronický čip, zaplatí za něj kauci = 115 Kč.

Pokud si čip zapomenou, jsou povinni si před vydáním oběda v kanceláři u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku.

7.       Žáky školní družiny doprovází vychovatelky a organizují výdej a konzumaci jejich jídla. 

8.       Dohledy ve školní jídelně jsou vykonávány na základě rozvrhu dohledů, který je ve školní jídelně vyvěšen na viditelném místě. Pedagogický dohled nad žáky vykonávají pedagogové základní školy.

9.       V prostorách školní jídelny se chovají strávníci tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních strávníků. Z hygienických důvodů je zakázáno vodit do školní jídelny zvířata, vynášet talíře, příbory a tácy.

10.   Do školní jídelny mají povolen vstup pouze strávníci s platným čipem ve vymezené době.

11.   Pokud se vyskytnou jakékoli reklamace a připomínky, které se týkají kvality obědů a provozu ve školní jídelně, je nutno je řešit ihned s personálem nebo vedoucí školní jídelny. Na pozdější připomínky nemůžeme brát zřetel. Velikost porcí stravy je určena normami pro školní stravování. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a případné reklamace je nutno provést ihned u výdejního okénka. 

12.   Všichni strávníci ve školní jídelně respektují pokyny pedagogického dohledu, chovají se slušně k zaměstnancům školní jídelny a neničí majetek a zařízení školní jídelny. Porušení ustanovení vnitřního řádu školní jídelny bude u žáků základní školy kvalifikováno jako přestupek školního řádu.

13.   Dojde-li k úrazu, musí být ihned nahlášen a ošetřen kompetentní osobou.

14.   Školní jídelna by měla strávníky nejen nasytit, ale měla by být také místem pro příjemně strávený čas. Podle toho bychom se měli všichni chovat.

 

Vypracovala: Ing. Miroslava Skalická, vedoucí školní jídelny/, změna k 1. 5. 2021 - Marcela Mládková

Schválila: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:  19. 4. 2017

Účinnost ode dne:  20. 4. 2017