Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Tematický plán VP + KP

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONAUTŮ 177, DĚČÍN XXVII, p. o. Tematický plán výchovné poradkyně (školní rok 2020/21) Výchovná poradkyně + Kariérový poradce: Mgr. Lenka Rusová Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: Pondělí 13. 00. - 14.00 nebo kdykoliv po telefonické dohodě mail: rusova@zsbreziny.cz tel: 732176917

  

Celoročně

 • sledování a evidence problémových žáků ve škole
 • sledování a evidence žáků se SPU
 • sledování a evidence nadaných žáků
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníku
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, G, SOU, OU a víceletá G
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • evidence zápisů z jednání vyučujících se žáky a s rodiči
 • výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
 • spolupráce s PPP, Střediskem výchovné péče, policií ČR, dalšími odbornými pracovišti
 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí domluvě)
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

 

 • spolupracovat s metodikem prevence a speciálním pedagogem – koordinátorem inkluze, školním psychologem
 • účastnit se schůzí výchovných poradců
 • metodická pomoc pedagogům, řešení konfliktů ve škole (učitel – rodič – žák), výchovných problémů, kázeňských přestupků
 • pomoc žákům v obtížných situacích
 • pomoc při výběru SŠ a SOU žákům 9. ročníku a žákům z nižších ročníků
 • účast na akcích IPS ÚP (besedy)
 • zajištění informovanosti žáků a rodičů o přijímacím řízení na střední školy
 • zajišťování prezentací středních škol, exkurzí se zaměřením na volbu povolání
 • metodická pomoc učitelům, rodičům v oblasti výchovně vzdělávací
 • sledování nových trendů ve výchovném poradenství, čtení odborné literatury
 • preventivní opatření proti šikaně
 • intervence 

 

Tematický plán kariérové poradkyně školní rok 2021/2022

Mgr. Lenka Rusová

 

- deuhým rokem zapojena do dalšího projektu „Škola pro všechny II“ a s ním plním/plníme zadané úkoly

- volba studia a s ní i volba povolání

- problémové chování a výchovné problémy žáků související s nízkou motivací ke studiu

- testování zájmů a předpokladů žáků

- individuální kariérové poradenství (osobní schůzky s žáky i jejich zákonnými zástupci)

- kariérové vzdělávání (součást vzdělávacích programů), účast na workshopech, seminářích a školeních ohledně KP

- kariérové informace (informace o oborech, povoláních, DVPP..)

- využívání internetu, resp. webových stránek, veřejných informačních systémů, průřezového tématu v oblasti vzdělávání Člověk a svět práce

-návštěva prezentace SŠ

- exkurze do podniků

- příprava a realizace celoškolních projektů pro 1. a 2. stupeň

- spolupráce s ostatními organizacemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím – ÚP (IPS)

- spolupráce s ostatními kariérovými poradci, s místními podniky, neziskovými organizacemi, s PPP

- tvorba webových stránek KP na škole

- monitoring nových vazeb a možností spolupráce s ohledem na KP

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.