Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Nejsme všichni stejní

Vloženo: 31.3.2016 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 5869x
Datum konání: 1. 3. 2016 Místo konání: jednotlivé třídy 2. stupně Skupiny: žáci jsou rozděleni ve skupinách po ročnících Vzdělávací oblast: Český jazyk, Cizí jazyk, Výchova k občanství, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Výtvarná výchova

Rozvíjeny byly hlavně tyto KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

-          komunikativní - žáci se zdokonalovali v mluvené řeči, ústním vyjadřování

-          k řešení problémů - žáci se učili aktivně reagovat na určitou situaci

-          sociální a personální - žáci při skupinové práci rozvíjeli své schopnosti spolupracovat, ocenit snahu a úspěch jiných

-          občanské - žáci umožňovali vyjádřit vlastní názor ostatních na různé situace spojené s moderováním

-          pracovní – žáci se učili spravedlivé a účelné dělbě práce při práci ve skupině

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

-          osobnostní a sociální výchova – žáci rozvíjeli základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

-          výchova demokratického občana – žáci rozvíjeli a podporovali komunikativní, formulační, argumentační schopnosti a dovednosti

-          multikulturní výchova -  žáci rozvíjeli chápání principu sociálního smíru a solidarity

-          mediální výchova – žáci zvládali schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace, rozvíjeli komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci a mluveného textu, interpretovali vztah mediálních sdělení a reality, fungování a vliv medií na společnost

     

      

6. třída - POSTIŽENÍ ZRAKOVÉ

 1.     Motivace – pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají zrakové postižení např. ve svém okolí, při cestách po městě apod.
 2.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek, záběry zrakově postižených sportovců, nahrávky zpěváka Stevie Wondra.
 3.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ lidské oko, proč vidíme

b/ zraková postižení a jejich možný původ

c/kompenzační pomůcky, Braillovo písmo, vodicí pes

d/možnosti nevidomých a v čem vynikají

 1.     Praktická část – orientace /zavázané oči + bílá hůl/  chůze, hmatové rozlišených předmětů, jejich počet a identifikace.
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů.

V Děčíně 1. 3. 2016                                                              Mgr. H. Šparlinková

 

7. třída - POSTIŽENÍ SLUCHOVÉ

 1.     Motivace: pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají různá postižení sluchu, např. ve svém okolí, při cestách po městě apod.
 2.     Cíl: žáci sedmé třídy si kladli za cíl: informovat své spolužáky z jiných ročníků o problematice osob se zdravotním - sluchovým postižením, získat orientaci v tématu sluchového postižení, vymezit pojem sluchové postižení, získat větší porozumění, empatii a toleranci k osobám se sluchovým postižením, evokovat v žácích zájem o danou problematiku
 3.     Očekávané výstupy: žák se seznámí s komunikační, psychickou a společenskou bariérou osob se sluchovým postižením; rozpozná komunikační prostředky, které využívají osoby se sluchovým postižením - prstová abeceda, psaná čeština, odezírání; seznámí se s tlumočením znakového jazyka
 4.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni.cz/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek
 5.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ ucho, jak funguje sluch

b/ sluchová postižení a jejich možný původ

c/ kompenzační pomůcky, znaková řeč

d/možnosti sluchově postižených a v čem vynikají

 1.     Praktická část: prstová abeceda, odezírání, znakový jazyk
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů ve skupinách

V Děčíně 1. 3. 2016                                                                          M. Horáková

 

8. třída POSTIŽENÍ TĚLESNÉ

 1.     Motivace – pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří mají tělesné postižení např. v rodině, mezi příteli, ve škole, při cestách po městě apod.
 2.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, nabídka kompenzačních pomůcek, záběry tělesně postižených sportovců – PARAOLYMPIÁDA – plavci, hokejisté

Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ prezentace

b/ mezinárodní značky a znaky

c/kompenzační pomůcky

d/příprava PL

 1.     Praktická část – jak se žije bez horních/dolních končetin = praktické ukázky = banka- podpis smlouvy ústy /zdolávání schodů bez kompenzačních pomůcek/snaha obléknout se - knoflíky
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů

V Děčíně 1. 3. 2016                                                              Mgr. Věra Vepřeková

 

9. třída – CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ

 1.     Motivace: pohovor se žáky o každodenních problémech lidí, kteří žijí s různým typem chronického onemocnění.
 2.     Cíl: žáci deváté třídy si kladli za cíl: informovat o problematice osob s daným typem onemocnění, orientovat se v daném tématu, získat větší porozumění, empatii a toleranci k osobám s nemocí, evokovat v žácích zájem o danou problematiku
 3.     Očekávané výstupy: žák analyzuje vlivy na zdraví člověka, definuje zdraví, vyjádří vlastními slovy vymezení osoby s daným typem onemocnění, rozpoznává projevy onemocnění, dokáže se orientovat v problematice, objasní potřebu tolerance osob s onemocněním ve společnosti, rozpozná netolerantní chování
 4.     Příprava a rozdělení úkolů: schémata, informační materiály na internetu /www.nejsmevsichnistejni.cz/, Wikipedie, učebnice přírodopisu pro 8. ročník
 5.     Osnova práce a uspořádání získaného materiálu:

a/ prezentace

b/ chronická onemocnění a jejich možný původ, prevence, projevy, léčba, první pomoc

c/ názorná videa

d/příprava pracovního listu

 1.     Praktická část: soutěže ve skupinách – opakování témat z prezentace
 2.     Pracovní list: samostatné řešení úkolů ve skupinách

V Děčíně 1. 3. 2016                                                                          M. Horáková

 

Hodnocení

Žáci pracovali ve čtyřech skupinách, aktivně se všichni zapojili, jejich kázeň byla bezproblémová.

Tento projekt přispěl k tomu, že si žáci uvědomili, jaký je každodenní život lidí s hendikepem, jak těmto lidem můžeme pomoci.

Zároveň se jim dostalo i poučení, jak si své zdraví chránit.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.