Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Karel IV.

Vloženo: 23.5.2016 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 5775x
„Zlatý věk českého středověku“. Představuje ho období vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro jeho státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován českým národem za nejvýznamnější osobnost v české historii, bývá nazýván „Otcem vlasti“.

Více fotografií ve složce Fotoalba - Karel IV.

Jednotlivá stanoviště

Korunovační klenoty: žáci všech věkových kategorií vyráběli korunovační klenoty (korunu, žezlo, jablko). Základem výroby byly různé materiály, např. karton, trubka, polystyrenová koule. Klenoty jsme obalily „zlatou“ alobalovou fólií (práce straších žáků) a mladší žáci zhotovili barevné drahokamy. Práce se prolínala se zábavou, vyráběli jsme mince Karla IV. pomocí frotáže, stavěli jsme puzzle, kreslili jsme zajímavé stavby (Karlův most, Karlštejn), ale i Karla IV. a postavy v dobových kostýmech. Mladší žáci stihli i omalovánky a výrobu koruny z papíru.

Žákům i nám dospělým se práce líbila a velké díky patří všem, kteří se na výrobě podíleli. A výsledek?

A ještě zajímavost. Víte, že si na korunovaci Karel IV. údajně obul střevíce Přemysla Oráče? Byly z lýka a přes rameno si hodil Přemyslovu rolnickou mošnu. Karel se tak veřejně přihlásil k lidovému původu praotce přemyslovské dynastie. L. Rusová a L. Kalivodová

 

Královské stavby: pážata napříč věkem od holobrádků po mladé jinochy a děvy byla ponejprve obeznámena se záměrem našeho krále Karla IV. vybudovat nový hrad honosící se názvem Jeho výsosti, totiž Karlštejn. K účelu tomuto bylo jim představeno mnoho staveb obdobných, aby obraz řádný o svém úkolu vytvořila si. Shlédli řadu nákresů, dle nichž postupovati měla a dílo tak zdárně dokončiti k potěše architekta i krále.

Zvolen byl materiál pevný, však tvárný a lehký, jenž se kartón zove. Z něj s pomocí nástrojů ostrých vyřezány byly tvary kýžené, které následně umně byly lepeny, aby požadovaného tvaru držely. Pážata mladší pověřena byla činností okulibou, totiž vysazováním královských lesů, aby král náš mohl se těšiti lovem divé zvěře v rozlehlých hvozdech.

Pážata starší věkem byla prací zaujata a pracovala k potěše mé i krále, avšak práce mladších pážat povětšinou rmoutila mé srdce, neboť byla ledabylá. Naštěstí i mezi nimi vyskytly se výjimky mnohé, které prací svou přispěly ke zdaru díla. J. Soběslav

 

Středověké hodování: žáci všech tříd se nejprve díky prezentaci, obrázkům a diskusi seznámili s druhy surovin, které ve středověku pěstovali, používali k přípravě pokrmů, porovnávali jejich dostupnost nyní a dříve, přispívali svými názory na chutnost určitých druhů: obilniny, luštěniny, druhy chlebů, masa. Zhlédli krátké zajímavé video středověké hostiny, pročítali recepty, podle kterých si následně uvařili 3 druhy kaší, kterými obvykle začínaly středověké hostiny.

Děvčata i kluci dokázali jak navážit suroviny podle dobového receptu, tak uvařit kaši, což bylo pro většinu žáků poměrně snadnou záležitostí. Velcí odměřovali jáhly, krupici, máslo, tvaroh a ostatní ingredience. Malí míchali s velikou vervou a dochucovali rozinkami a sušenými meruňkami, až se dílo povedlo. Ochutnávali pak všichni. Možná by ochutnal i Karel IV. Pro většinu ,,kuchařů“ byly kaše pochotkou, pro jiné by v každodenním jídelníčku být nemusely. Ani ,,hostina“ nabyla úplně podle dobových pravidel, ale to nevadí.

Byla radost vidět kooperovat malé a velké žáky společně. Všechny kuchařinky a kuchtíky bych chtěla pochválit za to, jak si dokázali poradit v kuchyňkém prostředí. J. Charvátová a V. Věpřeková

 

Středověká hudba: na začátku se žáci seznámili se středověkými hudebními nástroji. Ty přirovnávali k nástrojům dnešním a poté je čekal malý kvíz. Společně jsme si pustili video ukázku středověkého kruhového tance Ungaresca, který jsme si i zatancovali (některým se pletla pravá s levou :-)). A v závěru hodiny jsme zapěli píseň z filmového muzikálu Noc na Karlštejně. Většina žáků se nejprve zdráhala, ale nakonec jsme si všichni hudební aktivity moc a moc užili. D. Švarcrová a V. Floriánová

 

Středověká móda: jedno ze stanovišť, kterým žáci prošli během projektového dne, se zabývalo oblékáním v době, kdy vládl Karel IV. Jednalo se o gotickou módu, a jejím hlavním průkopníkem v Čechách byl především Karlův syn Václav IV. Žáci se neseznámili jen s teorií o tom, co se tehdy nosilo, ale měli k dispozici několik kostýmů, které si mohli sami obléknout. Samozřejmě se tato část hodiny setkala s největším ohlasem, a tak se nám žákyně proměňovaly v urozené dámy a pánové v urozené šlechtice či rytíře. Zkoušeli si také gotickou obuv a gotické doplňky - nechyběl meč, měšec, opasky, pláště…. Převlékání žáky bavilo. A ti nejmenší? Ti se vyřádili na tematické omalovánce, aby nám ukázali, jak byla gotická móda pestrá a barevná. Z. Šmidtová a T. Císař

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.