Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Škola pro všechny II - od 1. 9. 2020

Vloženo: 1.9.2020
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Škola pro všechny II = pokračování a rozšíření projektu Škola pro všechny. Projekt je zaměřen především na podporu škol v oblasti kariérového poradenství a inkluzivního vzdělávání.

OPVK 

Název projektu                               

 

Škola pro všechny II

 

Registrační číslo projektu           CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967

 

Webové stránky projektu           https://www.inkluzedecin.cz/

 

Obsah projektu                              

Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

 

Cíl projektu                                      

Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

                                                              

Snahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

 

Rozpočet                                           

Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)

Termín realizace                            

01.09.2020 – 31.08.2022


Ve škole dále pokračuje v činnosti - školní poradenské pracoviště
:

  • koordinátor inkluze - Mgr. Aneta Svobodová
  • školní psycholog - Mgr. Monika Zemancová
  • výchovná poradkyně + kariérový poradce - Mgr. Lenka Rusová
  • koordinátor prevence - Mgr. Josef Florián