Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Šablony 2019-2021

Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ a MŠ pro naši základní, mateřskou školu a školní družinu. Začátek projektu 1. 9. 2019 a ukončení projektu pak 31. 8. 2021. Název projektu je jednoduchý a vyplývá z výzvy – „ŠABLONY II – ZŠ A MŠ KOSMONAUTŮ“, celková dotace pro základní, mateřskou školu a školní družinu činí 1 467 342 Kč.

Projekt je především zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních /rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Získané finanční prostředky budou konkrétně použity:
- ZŠ: 1 asistent – 1 rok 1,0 úvazek, 4x klub z toho 2x čtenářský, 1x cizí jazyk a 1x logika, 2x blok doučování pro neúspěšné žáky, projektové dny
- MŠ: 1 asistent – 2 roky s 0,5 úvazku, 2x DVPP – ICT, projektové dny
- ŠD: 1x asistent na 0,5 úvazku na 1 rok, 1x DVPP - polytechnické vzdělávání.

 

PDF souborRozhodnutí o poskytnutí dotace (Velikost: 1.15 MB)