Nahoru

Karel IV.

„Zlatý věk českého středověku“. Představuje ho období vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro jeho státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován českým národem za nejvýznamnější osobnost v české historii, bývá nazýván „Otcem vlasti“.

Více fotografií ve složce Fotoalba - Karel IV.

Jednotlivá stanoviště

Korunovační klenoty: žáci všech věkových kategorií vyráběli korunovační klenoty (korunu, žezlo, jablko). Základem výroby byly různé materiály, např. karton, trubka, polystyrenová koule. Klenoty jsme obalily „zlatou“ alobalovou fólií (práce straších žáků) a mladší žáci zhotovili barevné drahokamy. Práce se prolínala se zábavou, vyráběli jsme mince Karla IV. pomocí frotáže, stavěli jsme puzzle, kreslili jsme zajímavé stavby (Karlův most, Karlštejn), ale i Karla IV. a postavy v dobových kostýmech. Mladší žáci stihli i omalovánky a výrobu koruny z papíru.

Žákům i nám dospělým se práce líbila a velké díky patří všem, kteří se na výrobě podíleli. A výsledek?

A ještě zajímavost. Víte, že si na korunovaci Karel IV. údajně obul střevíce Přemysla Oráče? Byly z lýka a přes rameno si hodil Přemyslovu rolnickou mošnu. Karel se tak veřejně přihlásil k lidovému původu praotce přemyslovské dynastie. L. Rusová a L. Kalivodová

 

Královské stavby: pážata napříč věkem od holobrádků po mladé jinochy a děvy byla ponejprve obeznámena se záměrem našeho krále Karla IV. vybudovat nový hrad honosící se názvem Jeho výsosti, totiž Karlštejn. K účelu tomuto bylo jim představeno mnoho staveb obdobných, aby obraz řádný o svém úkolu vytvořila si. Shlédli řadu nákresů, dle nichž postupovati měla a dílo tak zdárně dokončiti k potěše architekta i krále.

Zvolen byl materiál pevný, však tvárný a lehký, jenž se kartón zove. Z něj s pomocí nástrojů ostrých vyřezány byly tvary kýžené, které následně umně byly lepeny, aby požadovaného tvaru držely. Pážata mladší pověřena byla činností okulibou, totiž vysazováním královských lesů, aby král náš mohl se těšiti lovem divé zvěře v rozlehlých hvozdech.

Pážata starší věkem byla prací zaujata a pracovala k potěše mé i krále, avšak práce mladších pážat povětšinou rmoutila mé srdce, neboť byla ledabylá. Naštěstí i mezi nimi vyskytly se výjimky mnohé, které prací svou přispěly ke zdaru díla. J. Soběslav

 

Středověké hodování: žáci všech tříd se nejprve díky prezentaci, obrázkům a diskusi seznámili s druhy surovin, které ve středověku pěstovali, používali k přípravě pokrmů, porovnávali jejich dostupnost nyní a dříve, přispívali svými názory na chutnost určitých druhů: obilniny, luštěniny, druhy chlebů, masa. Zhlédli krátké zajímavé video středověké hostiny, pročítali recepty, podle kterých si následně uvařili 3 druhy kaší, kterými obvykle začínaly středověké hostiny.

Děvčata i kluci dokázali jak navážit suroviny podle dobového receptu, tak uvařit kaši, což bylo pro většinu žáků poměrně snadnou záležitostí. Velcí odměřovali jáhly, krupici, máslo, tvaroh a ostatní ingredience. Malí míchali s velikou vervou a dochucovali rozinkami a sušenými meruňkami, až se dílo povedlo. Ochutnávali pak všichni. Možná by ochutnal i Karel IV. Pro většinu ,,kuchařů“ byly kaše pochotkou, pro jiné by v každodenním jídelníčku být nemusely. Ani ,,hostina“ nabyla úplně podle dobových pravidel, ale to nevadí.

Byla radost vidět kooperovat malé a velké žáky společně. Všechny kuchařinky a kuchtíky bych chtěla pochválit za to, jak si dokázali poradit v kuchyňkém prostředí. J. Charvátová a V. Věpřeková

 

Středověká hudba: na začátku se žáci seznámili se středověkými hudebními nástroji. Ty přirovnávali k nástrojům dnešním a poté je čekal malý kvíz. Společně jsme si pustili video ukázku středověkého kruhového tance Ungaresca, který jsme si i zatancovali (některým se pletla pravá s levou :-)). A v závěru hodiny jsme zapěli píseň z filmového muzikálu Noc na Karlštejně. Většina žáků se nejprve zdráhala, ale nakonec jsme si všichni hudební aktivity moc a moc užili. D. Švarcrová a V. Floriánová

 

Středověká móda: jedno ze stanovišť, kterým žáci prošli během projektového dne, se zabývalo oblékáním v době, kdy vládl Karel IV. Jednalo se o gotickou módu, a jejím hlavním průkopníkem v Čechách byl především Karlův syn Václav IV. Žáci se neseznámili jen s teorií o tom, co se tehdy nosilo, ale měli k dispozici několik kostýmů, které si mohli sami obléknout. Samozřejmě se tato část hodiny setkala s největším ohlasem, a tak se nám žákyně proměňovaly v urozené dámy a pánové v urozené šlechtice či rytíře. Zkoušeli si také gotickou obuv a gotické doplňky - nechyběl meč, měšec, opasky, pláště…. Převlékání žáky bavilo. A ti nejmenší? Ti se vyřádili na tematické omalovánce, aby nám ukázali, jak byla gotická móda pestrá a barevná. Z. Šmidtová a T. Císař

 

 

 

 

23.05.2016 Neznámý 1047x
Aktuality
Letní slavnost
25.06.2024
  • příprava tradiční celoškolní akce
  • propojeno do vrstevnického vyučování
  • variabilní termín dle počasí /25. nebo 26.6.
Pololetní zjišťování a vyhodnocování
01.06.2024
  • cca 14ti denní testování/ KP + TP/ zvládnutí výstupů ŠVP pro 2. pololetí
  • termíny předány žákům i ZZ
Soutěže, olympiády, ...
03.01.2024

- přichází období městských, regionálních, krajských a dalších kol 

- AŤ SE DAŘÍ

Ověřování výstupů vzd. k 1. pololetí
08.01.2024

- tradiční KP a TP od 8. 1. do 22. 1.

- termíny oznámeny na KOMENS

- DRŽÍME PĚSTI

Vánoce - tradiční projektová výuka
01.12.2018

- po celý ADVENT využijeme projektovou výuku v ČJ, AJ, NJ, PRV, VL, Z, D, VO, VZ na téma Vánoce, letos bez JARMARKU, ale s vrstevnickou výukou ve VV = "MALÍ UČÍ VELKÉ"

Říjen 2018 - připomínáme si 100 leté výročí naší republiky
08.10.2018

- vědomostní a výtvarné soutěže

- výstava v Praze

- školní rozhlasové vysílání

Výlety tříd, exkurze
12.06.2018

- od 18. 6. se "chystají" třídy za novými poznatky a zážitky na třídních výletech a naučných exkurzích

"Maturity" - IX.
06.06.2018

- 6. a 7. 6. = volná témata v  prezentacích a "ústní" / volba otázky - závěrečné zkoušky IX.

"Duhová akademie"
29.05.2018

-tradiční představení třídních kolektivů ZŠ i MŠ

- 16:30 divadlo Děčín

Testování - závěr šk. roku:
25.05.2018

od 25. 5. do 15. 6. píší žáci III. - VIII. třídy závěrečné diagnostické testy z hlavních předmětů, témata jsou v EŽK u daného předmětu a př. ŽK /sdělení nedo sešitu předmětu 

KIEZ -
11.05.2018

Setkání naši žáků VIII. a IX. v německém KIEZU se žáky z GS Vetschau  - dotační program

Termín: 14. - 18. 5. 2018

 

Letos opět Jeden svět
20.03.2018

- dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv ve světě, pořádá jej společnost Člověk v tísni - pro žáky 4. - 9. r. /20. a 22. 3. 2018

SRDCE
01.02.2018

- pohlédneme na tento pojem z různých úhlů

- celoškolní projektové vyučování

Soutěže - OLYMPIÁDY
29.01.2018

- konec ledna až duben "PŘINÁŠÍ"do škol soutěže

- ve školních, městských, okresních i vyšších držíme vybraným žákům PĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

Pololetní kontrolní práce
05.01.2018

- žáci 3. až 9. ročníku budou zhodnocovat své vědomosti v KP, a to v termínu od 12. do 23. 1. - upřesnění v blogu školy

iQLANDIA - celoškolní projekt
16.11.2017

- věda a technika pod hlavičkou Akademie věd ČR - interaktivní výuka

- listopad a prosinec 2017

ŠUM - Škola u moře
07.09.2017

- termín od 15. do 24. 9. 2017

- vyjíždí přihlášení žáci 2. - 9. r.

- org. zaj. ŘŠ

VRSTEVNICKÉ VYUČOVÁNÍ
29.06.2017

POSLEDNÍ PROJEKT LETOŠNÍHO ŠK. R. - aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků

ŠKOLNÍ VÝLETY
19.06.2017

- OD 19. DO 23. 6. VYJÍŽDĚJÍ VŠECHNY TŘÍDY ŠKOLY

Skončily závěrečné KP - III. až VIII.
14.06.2017

- po důkladné přípravě "proběhly" pololetní kontrolní práce od 3. do 8. r.

- učitelé "jdou" hodnotit

UČENÍ JINAK - IV. + V.
14.06.2017

- EXKURZE DO HISTORICKÉ PRAHY /vlastivěda

UČENÍ JINAK - IX.
09.06.2017

- EXKURZE DO TEREZÍNA /dějepis a výchova k občanství

"MATURITY" - PREZENTACE / VOLNÉ TÉMA + VOLBA OTÁZKY Z HL. PŘEDMĚTŮ
05.06.2017

- 5. + 6. 6. POSLEDNÍ KLASIFIKACE IX. - držíme pěsti

SENÁT A PARLAMENT ČR
31.05.2017

- žáci IX. exkurze s odborným výkladem

Celostátní testování - IX.
15.05.2017

- od 15. do 19. 5. budou testováni žáci IX. třídy z ČJ, AJ, P

- držíme pěsti pro štěstí

Škola v přírodě
14.05.2017

- 14. až 21. 5. vyjíždějí žáci I. + II. třídy do školy v přírodě Žihle

- přejeme pěkné počasí

Český den proti rakovině
10.05.2017

- žluté kytičky s modrou stužkou budou v Březinách i v ulicích Děčína nabízet naši "DEVÁŤÁCI"

Poslední letošní bruslení
16.03.2017

- 16. a 23. 3. poslední letošní bruslení - nezapomeňte na helmu - POVINNÁ!

Rozumíme penězům
14.02.2017

- projektový den žáků 1. stupně

- "Abychom uměli správně hospodařit"/ finanční gramotnost

 

 

Pololetní prázdniny
03.02.2017

- zasloužené

Pololetní kontrolní práce
13.01.2017

- od 13. do 24. 1. budou žáci 3. - 9. ročníku psát pololetní kontrolní práce

- informaci o termínech žáci obdrželi

- příprava probíhá v hodinách, je vhodné i domácí opakování

Projekt Vánoce
01.12.2016

- celoškolní předvánoční projektová výuka/ tradice v ČR i jiných zemích, dekorace, dovednosti přípravy jídel - raut, vánoční besídky s diskotékou

Život není sametový - projekt 2. st.
18.11.2016

- problematika lidských práv, životního prostředí, životního stylu, migrace

"My děti ze stanice ZOO"
31.10.2016

- Městské divadlo Děčín

- žáci 8. a 9. r.

- prevence proti pat. jevům

72 hodin
13.10.2016

- celorepublikové dobrovolnické akce ke zlepšení životního prostředí / chlapci z 8. a 9. r./

Dentální prevence
23.09.2016

- žáci 1. - 8. ročníku

- přednášejí studentky fakulty zubního lékařství

1. PROJEKTOVÝ DEN - 4. - 9. ročník
05.09.2016

"Ústecké podzemí" - civilní obrana

MDD - sportovní den
01.06.2016

- Den dětí oslavíme tradičně sportem, soutěžit bude celá škola na školním hřišti

Závěrečné kontrolní práce
31.05.2016

- v termínech od 6. do 16. 6. budou v hlavních předmětech psát žáci KP

Závěrečné zkoušky "DEVÁŤÁKŮ" 30. + 31. 5.
30.05.2016

30. 5. - PREZENTACE

31. 5. - ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ DLE VOLBY OTÁZKY

Památník Terezín - IX.
26.05.2016

- žáci IX. ve čtvrtek 26.5. odjíždí na návštěvu Památníku Terezín - národní kulturní památky.

Celostátní testování
23.05.2016

 - 23. - 27. 5. budou probíhat celostátní vědomostní testy pro žáky 5. a 7. ročníku

Karel IV. - celoškolní projekt
17.05.2016

- život v době středověku, odkaz "největšího" z Čechů

Nicholas Winton − Síla lidskosti
13.05.2016

"Nicholas Winton − Síla lidskosti" - 8., 9. r., kino Sněžník

Volba povolání - 8. r.
27.04.2016

- návštěva poradenského střediska na Úřadu práce v Děčíně

Jeden svět - 5. až 9. ročník /kino Sněžník
15.04.2016

- festival dokumentárních filmů o lidských právech

Velikonoční raut - 1. st.
23.03.2016

- zdravě i nezdravě ochutnáme tradiční i netradiční velikonoční pokrmy, které si sami uvaříme

Návštěva u Policie ČR - IV.
16.03.2016

- IV. třída jde zjistit jaké to je u Policie ČR

Přednáška Městské policie - pro VII., VIII., IX.
02.03.2016

 -morálka x zákon, návykové látky, hazard

Nejsme všichni stejní
01.03.2016

- projektový den 2. stupně/ etická výchova

2. PLAVECKÝ VÝCVIK - III., IV., V.
25.02.2016

25. 2. - začínáme, pozor na změnu rozvrhu / 10 lekcí - do 12. 5.

Únor 2016 - městská a okresní kola soutěží/ olympiád
05.02.2016

- účast žáků, kteří ve školních kolech obsadili "přední" místa - DRŽÍME PĚSTI

Výuka na Libverdě - 11. 2. 2016
05.02.2016

- tradiční spolupráce v laboratořích Libverdy/ 9. ročník

SAPERE - celorepubliková soutěž - "Vědět, jak žít"
02.02.2016

2. 2. 2016 - CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ POD HLAVIČKOU MŠMT - životní prostředí, zdravá výživa, pohyb, prevence nemocí, ...

ADOPCE - M. C. Baldé
15.01.2016

- příspěvek žáků a zaměstnanců na studium africké dívky

- min. 30 Kč 

Kontrolní pololetní písemné práce
11.01.2016

- v termínu od 11. do 22. 1. 2016, denně max. 1 práce

Brusleni
08.01.2016

Třída III.+IV.+V. - bruslení na zimním stadionu - společný odjezd - 30 Kč/20 Kč autobus + 10 Kč vstupné.

Tradiční vánoční jarmark
16.12.2015

- akce pro rodiče a přátele školy od 16:30 do 18 hod

- sraz žáků i učitelů v 16:10

Plavecký výcvik - 1. + 2. r.
04.12.2015

- začínáme, pozor změna rozvrhu

Učíme se na zámku - 8. 12. 2015
28.11.2015

Vánoce na zámku a výstava - žáci 5.r.

Veletrh vzdělávání 2015 - 1., 2. 12. 2015
28.11.2015

- určeno žáků 8. + 9. r. a jejich rodičům

Zkus to sám
27.11.2015

- projekt pro IX.

Autorské čtení v městské knihovně - 3. + 4. r.
27.11.2015

Paní spisovatelka Alena Kastnerová bude dětem číst ze své knihy O líné babičce a z knihyO nevyřáděném dědečkovi.

Příběhy bezpráví
25.11.2015

- Jeden svět na školách / 2. st.

Zdravé děti
24.11.2015

- projekt pro 5. - 8. r.

Světový den televize
20.11.2015

- projekt. den 1. st.

Za kulturou do kina - celá škola - Píseň moře
16.11.2015

- odchod ze školy

- cena 50,- Kč

Fotografování - 1. stupeň
12.11.2015

1. stupeň /Vánoční tematika - průběžně od 8:30

Den Ekoškol - 2. stupeň
06.11.2015

6. listopadu oslavíme společně s mnoha dalšími Ekoškolami po celém světě Světový den Ekoškol.

  

HC Děčín
04.11.2015

Návštěva HC Děčín, chlapci 1.-3. roč. (8.00)

Halloween ve škole
02.11.2015

Strašidelná či veselá dýně - soutěž

Projekt 72 hodin
20.10.2015

Ukončení projektu 19. 10. 2015

Digitalizace

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.